3. NEDJELJA KROZ GODINU 23. 1. 2022.

Župa sv. Stjepana – Gorica-Sovići

Župne obavijesti

3. NEDJELJA KROZ GODINU

23. 1. 2022.

 

 

 

  1. Obavještavamo vas da u buduće nedjeljom i zapovijedanom svetkovinom više ne vodimo sprovode. Ovo, molimo vas, uzmite na znanje i ravnanje. I ovo, sad kad je oglašeno, stupa na snagu, i ne trebate radi ovoga dolaziti u ured na eventualne pregovore ili tražiti iznimke. Inače, glede dana i sata sprovoda, ponavljamo, treba se prethodno dogovoriti sa svećenikom, naglašavamo dogovoriti, a ne doći i samo izvijestiti svećenika kad će biti sprovod!

 

  1. Napominjemo, ministrantski sastanci su subotom, u Gorici u 10 i u Sovićima u 11 sati. Ako ima dječaka koji bi željeli biti ministranti, neka se slobodno jave na ove termine.

 

  1. Pretplatnici koji su kasnije prijavili pretplatu za Naša ognjišta mogu uzeti prvi broj. Od ostalog tiska je došao je novi broj Glasa koncila i Glasnik mira. Izašao je i novi broj Župnog listića.

 

  1. U proteklom tjednu umrli su: MILAN BOBAN Pikaćević i MARIJA BOGUT ž. Stjepanova. Umrli su i BORKA BAZINA ž. Pavina, sprovod joj je sutra u 13.30 sati. Umro je i MIRKO JOZIĆ, sprovod mu je sutra u 15 sati. Pomolimo se…

 

————————————————–

 

SOVIĆI:

 

Na stolu u dnu crkve imate kratko izvješće, odnosno pregled aktivnosti, radova i financija vezano za okoliš crkve i pastoralni objekt, za proteklu godinu. Uzmite i informirajte se.

Za sve naše dobročinitelje, molimo: Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Udostoj se Gospodine sve koji nam dobro čine, poradi imena svoga u ovom životu svakim blagoslovom blagosloviti, i na koncu ovog, nagraditi životom vječnim u kraljevstvu nebeskom. Amen.