Obavijest – Hrvatsko katoličko pogrebno društvo Gorica-Sovići

Hrvatsko katoličko pogrebno društvo Gorica-Sovići je u 2021. godini pokrenulo projekt ograđivanja groblja. U tu svrhu Župni ured Gorica-Sovići i tadašnji župnik fra Stipe Marković dodijelio je zemljište na 99 godina označeno kao 907/3, ukupne površine 3200 m2.

Urađen je projekt ograđivanja groblja, projekt novih potpornih zidova te proširenja južne prometnice. Krajem 2022. godine, društvo je predalo svu potrebnu dokumentaciju za izdavanje potrebnih dozvola za navedene radove. U prvoj fazi radova trebalo bi uraditi iskope za nove grobnice (48 novih ukupnih mjesta), postaviti podložni beton te ugraditi grobnice. Po završetku tamponiranja platoa oko grobnica pristupiti izradi zidova oko parkirališta, iznad groblja i zidova oko prometnice sa istočne strane groblja. Kolnik ojačati cestovnim ivičnjacima, a sam ivičnjak uraditi flasterom, potporne zidove obložiti kamenom oblogom. U zidu sa južne i sa istočne strane groblja ostaviti kapije kako je naznačeno u projektu. Oblogu stupova kapija uraditi na identičan način kao što je urađena obloga na već postojećoj kapiji u zidu sa zapadne strane groblja. Kapije, također, uraditi od istovjetnih materijala i na isti način i izgled kao što je urađena i kapija u zapadnom zidu.

Svi zainteresirani se pozivaju na javni uvid ovog projekta pismenim putem, punim imenom i prezimenom na mail hkpdgoricasovici@gmail.com uputiti svoje mišljenje, prijedloge i sugestije. Nepotpisani dopisi neće biti uzeti u razmatranje. Javni uvid će biti otvoren mjesec dana od dana objavljivanja ove obavijesti. Plan će biti također izložen i na službenim prostorijama Društva kao i na oglasnim pločama naših crkvi u Gorici i Sovićima. U ljetnom vremenu se nadamo završetku svih procedura oko projekta da možemo krenuti u realizaciju. Hvala vam unaprijed !